Mindzorg - Autisme

Mindzorg biedt specialistische behandeling aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden. Zorg van Mindzorg is mogelijk na verwijzing van een huis-/kinderarts, of het CJG.

Wat doen wij?

Wie helpen wij?

Wie zijn wij?

Hoe meld ik mij aan?

Hoe werken wij?

Hoe bereik je ons?