Hoe behandelen wij?

”Een succesvolle behandeling voor Mindzorg is dat kinderen en jongeren zoveel mogelijk tot ontwikkeling komen in de ‘echte wereld’ (niet waar alles op hen is aangepast). Zij moeten het gevoel van controle krijgen over hun eigen leven, kunnen omgaan met tegenslagen, maar vooral ook kunnen genieten van het leven op hun eigen manier. Vandaar het belang om iedereen in de omgeving van het gezin te leren over een autismespectrumstoornis. Hulpverlening is tijdelijk. Na een jaar moet het gezin genoeg handvaten hebben om succesvol
af te sluiten”

Multidisiplinair
Behandeling hoort ons inziens ook altijd multidisciplinair te zijn. Als je bent vastgelopen op verschillende levensgebieden wordt het zeer lastig om je met een enkele interventie weer te helpen. We geloven dat psychologische behandeling, thuisbehandeling (ouder-kind begeleiding / systeemtherapie) en (vaak) medicatie tegelijkertijd noodzakelijk is voor een adequate behandeling.

Mindzorg biedt diagnostiek, maar geen uitgebreid psychologisch onderzoek.  Dit betekent dat wij beperkt zijn in het afnemen van onderzoek. Er is altijd de mogelijkheid om een Kinder Psychiatrisch Onderzoek (KPO) af te nemen. Mocht dit geen uitsluitsel of duidelijkheid bieden, kunnen wij altijd doorverwijzen naar partners die wel uitgebreid onderzoek doen. Het is ook mogelijk om intern specifieke testen afnemen. Het voordeel hiervan is dat we bij een duidelijk beeld snel kunnen starten.

Maatwerk
Behandeling bij Mindzorg is echt maatwerk. Diagnostiek en psycho-educatie zien wij als essentiële onderdelen van onze behandeling, zodat jij en jouw omgeving snappen hoe de klachten/symptomen beperkingen geven in jouw functioneren en jullie relaties.

Wij kijken naar sterke en zwakke kanten van kinderen en brengen jou en jouw omgeving in kaart. Samen met de persoonlijke doelen van kinderen en ouders/verzorgers geven we daarop de behandeling vorm. Diagnostiek en psycho-educatie zien wij als essentiële onderdelen van onze behandeling, zodat jij en jouw omgeving snappen hoe de klachten/symptomen beperkingen geven in jouw functioneren en jullie relatie.

Tijdens het intakegesprek wordt de diagnostiek gedaan. De intake duurt 1 a 2 uur. De week erop volgt het adviesgesprek. Het diagnostiek traject houdt bij ons dus niet in dat er standaard meerdere onderzoeken worden afgenomen. Enkel bij twijfel over de diagnose zullen we aanvullende onderzoeken laten uitvoeren. Indien er akkoord is over het behandelplan dat tijdens het adviesgesprek wordt besproken, kunnen er direct behandelgesprekken gestart worden. De eerste gesprekken zijn vooral bij ons op kantoor en gericht op kennisoverdracht. Daarna zullen de specifieke doelen behandeld worden en zal hiermee geoefend gaan worden.

Mindswitch Leermodel
De behandeling wordt gegeven via het Mindswitch Leermodel. Dit leermodel is in de loop der jaren ontwikkeld om jongeren en het gezin behandeling te bieden op het gebied van een autismespectrumstoornis. Het is ons streven om behandeltrajecten binnen een jaar af te ronden. Binnen dit jaar willen we zowel jongeren, ouders, familie en school meenemen in onze behandeling; het hele systeem. Het is ons doel om het systeem autisme trainer /coach te laten worden. Als de jongeren oud genoeg zijn, leren wij ze vaardigheden om zichzelf te ontwikkelen.