Wat doen wij?

Wij bieden zorg aan kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, die hierdoor uitvallen op één of meerdere levensgebieden.

Mindzorg staat voor specialistische zorg, waarmee kinderen leren functioneren in de maatschappij. De nadruk van de behandeldoelen is gericht op het ontwikkelen van talenten kwaliteiten en daarmee kunnen functioneren in de samenleving. Het is daarbij noodzakelijk dat er kennisoverdracht over autisme plaatsvindt. Uiteraard naar het kind toe, maar vooral ook iedereen om het kind heen, zoals ouders / verzorgers, broers / zussen, andere familieleden en school.

Volgens Mindzorg verloopt het aanleren van vaardigheden voor kinderen met autisme op een andere wijze. Wij hebben hiervoor een leermodel ontwikkeld, genaamd Mindswitch. Dit leermodel is erop gericht om andere denkmethoden aan te leren, op een manier die vergelijkbaar is met het aanleren van een (top)sport.
Dit betekent ook dat opvoeders en scholen moeten leren om anders naar autisme te kijken. Opvoeders kunnen tijdens de behandeling worden gezien als coaches van het kind.

Zowel kind als ouders/verzorgers worden actief betrokken in het behandeltraject, daardoor is de zorg bij de start van de behandeling intensief. Vanaf het moment dat de kennisoverdracht is gedaan en de vervolgstappen in het leermodel plaatsvinden, wordt de ouder / verzorgende langzaam maar zeker de professional. Dit gebeurt meestal na een aantal maanden. Hierna kunnen wij onze behandeling binnen het gezin langzaam afbouwen.